Det ideelle gulvet for næringsmiddelindustri. Gulv til slakteri, meieri, fiskeri