FAQ

Hvordan underlag kan jeg legge epoxy på?

Underlaget bør være av betong, avrettingsmasse eller lignende. Det er viktig med et fast underlag da epoxy er meget stivt og dødt materiale. Epoxy kan også ofte legges på eksisterende belegg, men da bør EpoxyGrossisten konsulteres først.

Hvordan overflate bør det være på betongen? 

Overflaten bør ha noe struktur for at vedheften til epoxyen skal bli optimal og bør derfor slipes eller som et minimum vaskes med vår betongrens og høytrykk spyles. Dersom overflaten er stålglattet bør den alltid slipes.

Nystøpt betong, når kan jeg legge på epoxy?

Vi har primere som kan påføres på fuktig og grønn betong. Normalt sett bør det gå minst 7 døgn etter betongen er støpt før man legger på epoxy. Overflaten må være synlig tør når man legger på epoxyen.

Hvor kan brukes epoxy?

Epoxy har mange bruksområder, alt fra garasjer til tungindustri. Områder hvor epoxy ofte brukes er : Vaskehaller, lager, verksteder, garasjer, butikker og generelt områder med mye slitasje.

Blir epoxy glatt?

Epoxy kan bli glatt dersom man får mye snø, is og såpevann på belegget. Det finnes mange løsninger på antiskli som gjør gulvet sklisikkert.

Kan epoxy brukes ute?

Epoxy er i utgangspunktet ikke UV-bestandig, så det vil kunne gulne noe. Vi har andre gulvbelegg som egner seg bedre utendørs som for eksempel Cemcrete, Polyaspartic og Polyuretan.

Tåler produktene piggdekk?

Et epoxy gulv vil bli ripete og mattes ned av piggdekk, men med normal kjøring tåler den fint belastningen av piggdekk.. Desto tykkere belegg, desto lenger varer det.

Tåler produktene frost og kulde?

Når produktene er herdet og ikke i flytende form tåler det både kulde og frost. Dersom produktene ikke er brukt må det stå tørt og frostfritt slik at komponentene ikke fryser.

Er epoxy dyrt? 

Epoxy har varierende pris avhengig av tykkelse. Prisene kan varierer fra 60-600,- pr kvadratmeter avhengig av tykkelse og finish.

Kan man legge epoxy selv?

Vi har en rekke «gjør det selv» systemer som fint kan installeres på egenhånd. Tunge industrielle systemer vil kreve profesjonell installasjon.

Hva er sterkest av en- eller to-komponent epoxy? 

To-komponent epoxy vil så og si alltid være mer slitesterk enn en-komponent. Vi vil i utgangspunktet aldri anbefale et en-komponent produkt på et gulv som skal belastes med mer enn fottrafikk.

Vannbasert, løsemiddelbasert eller ren epoxy? 

Det er mange spørsmål om hva som er best av disse typene epoxy. På generelt grunnlag vil alltid ren epoxy være mest slitesterk da den er tykkere. Vannbaserte og løsemiddelbaserte produkter er uttynnet og inneholder ofte kun ca. 50% epoxy (resten vann/ løsemiddler). Dvs at produktet kryper mye under herding da det resterende fordamper og gir en tynnere film.

Hvordan unngå luft bobler i belegget?

Luftbobler kan oppstå dersom underlaget er porøst, fuktig, ikke påført grunning, dersom varmekablene står på eller man for eksempel har pisket luft inn i blandingen av herder og base. Det kan være mange årsaker til at det oppstår luftbobler. Det er derfor veldig lurt å benytte seg av piggrull slik at man kan redusere mulighetene for at luftbobler oppstår.

Hva bør jeg bruke på garasjegulvet?

På garasjegulvet kan man benytte seg av mye forskjellig avhengig av slitasje og bruk. Noen av de mest populære og beste løsningene vil være EG SL ( 2-3mm epoxybelegg), Dampshield og Resucoat HB ( 0.5-0.7mm epoxycoating) , Resuseal WB ( Vannbasert epoxymaling) eller EG Betongimpregnering.


Kontakt oss for mer informasjon

Post@epoxygrossisten.no
+47 95 33 80 90
Kontakt oss skjema

Se også våre Facebook og Instagram sider her.