EG CEMCRETE (1-2mm GULV & VEGG)

Beskrivelse

EG CEMCRETE (1-2mm GULV & VEGG) er et sement- og polymerbasert diffusjonsåpent produkt til overflatebehandling/beskyttelse av mur og betong.  EG Cemcrete er et to komponent produkt, spesialsement og flytende polymer som blandes sammen til en homogen masse og gir en dekorativ overflate. Vi anbefaler alltid to strøk.

Produktet er elastisk og sprekker ikke opp som andre sementbaserte produkter ved mindre strukturelle bevegelser og flasser ikke med mindre underlaget slipper.

En ferdig behandlet overflate vil alltid fremstå som noe skjoldet på grunn av produktets sammensetninger men er også noe av produktets sjarm. En nylig behandlet flate kan fremstå med til dels store nyansevariasjoner, dette kan vare over noe tid.

Bruksområder

Inn- og utvendig på betong – gulv – puss – lettklinker – tegl og annet murverk – fasader – sokkeletasjer – kjellervegger – peiser – piper – garasjer – havemurer – isoblokker – XPS – terrasse – uteplasser – flytebrygger m.m. laveste anvendelsestemperatur +5 °C.

Produktet er elastisk og sprekker derfor ikke opp eller flasser, meget god vedheft til de fleste typer underlag.

Forarbeid – Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag skal forvannes, unngå vannoppsamling. På tidligere malte flater kan Cemcrete fortynnes ved tilsetning av inntil 25 % vann.  Porøse , sugende underlag skal alltid primes med Cemprime.  

 

Utblanding – Bruksmåte

Cemcrete medfølgende komponenter blandes til en homogen masse. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med blandestav. Påføring foretas med slammekost, brett eller egnet sprøyte. Ved å regulere mengden Liquid (Base) kan Cemcrete benyttes både til slemming, stopling, strukturpuss og tynnere pusslag.  Cemcrete er et sementbasert produkt som tørker så vær påpasselig med og ikke blande opp mer enn nødvendig.

 

NB! På sammenhengende flater anbefales det å bruke slemming fra samme produksjonsnummer og pakningsstørrelse. Forskjellig sug i underlag, varierende blandinger og ujevn uttørking kan medføre fargeforskjeller. Redskap rengjøres med vann.

 

Bruksmåte gulv

Gjør alltid den overflaten som skal behandles godt rent og fjerne all gammel løs maling (belegg) Dersom det er områder hvor det er fare for lekkasje til underetasje grunnes flaten først med Dampshield (epoxy primer/membran) Strø litt sand i det våte belegget for friksjon før påføring av Cemcrete. Cemcrete påføres i to lag @ 1 mm våt. . Skjolder og skyggevirkninger vil alltid forekomme ved bruk av Cemcrete da dette er en del av dette produktets sammensetning og egenskaper, ønskes en enhetlig overflate bør Cemcrete overmales med til eksempel Resupen WB. Det anbefales og sette en prøve for vurdering av ønsket resultat. Strukturen i overflaten er avhengig av påføringsmetode (prøv deg frem) Typiske påføringsmetoder er rull eller svaber med påfølgende glatting med pussebrett/filsebrett. For eksempel gir en langhåret rull grov struktur og en fin rull en slettere struktur men fortsatt markert så dersom det er ønskelig med en slettere og jevn overflate glattes det med brett. Ikke fukte/duppe pussebrettet i vann ved pussing/sletting da dette kan gi varige skjolder/striper i overflaten. Det vil alltid bli noe struktur i dette produktet da det er et sementbasert produkt og må ikke sammenlignes med maling.

En ferdig behandlet overflate vil alltid fremstå som noe skjoldet på grunn av produktets sammensetninger men er også noe av produktets sjarm. En nylig behandlet flate kan fremstå med til dels store nyansevariasjoner, dette kan vare over noe tid.

Dersom behandlingen gjøres på terrasse/altan anbefales det at det legges en hulkil mellom vegg og gulv for og stoppe inntrenging av fukt.

Hulkil kan lages meget enkelt med EG Epoxysparkel og påføres med slikkepott. EG Epoxysparkel kan også benyttes til å tette sprekker og sår i underlaget før priming.

For å unngå merker etter potteplanter o.l. kan man med fordel sette dette på et underlag, skål.

 

Bruksmåte – Slemming

Cemcrete kan tilsettes inntil 50% vann som grunnstrøk og påføres med slemmekost.  Ett eller flere strøk ufortynnet, opptil 1 mm pr. strøk. Neste strøk påføres etter 12 timer. Blandingen skal være lett å stryke, men skal ikke renne. Unngå å påføre Cemcrete direkte i sterkt solskinn. To strøk gir vanntetthet (Belegget er fortsatt diffusjonsåpent, men tåler mer slagregn).

 

Cemcrete på Leca

Cemcrete kan slemmes eller påføres som puss direkte på Leca når sår og fuger er fylt med sementmørtel. For en så enhetlig overflate som mulig i regnvær, anbefales det at fugene  behandles som slemming som nevnt i pkt ovenfor.

 

Cemcrete på EPS og XPS.

Inne og ute.

Cemcrete benyttes til pussing inne og ute på isolasjonsmaterialer som EPS- og XPS-polystyren m.m. som har tilstrekkelig styrke som pussbærer. Laveste påføringstemperatur er +5 ºC.

 

Forarbeid: Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Tørre, sugende underlag fuktes med vann, unngå stående vann. Sår og sprekker sparkles først med Cemcrete blandet i en tykkere konsistens.
Bruksmåte på isolasjonsmaterialer
Sørg for støvfri og ren overflate. Polystyrenunderlag kan rubbes med stålbørste, sagblad eller lignende for maksimal vedheft. Cemcrete påføres med rull, brett eller sprøyte.

 

Brukstid – Etterbehandling:
Om ønskelig kan pussoverflaten påføres Resucryl eller Ecuseal som gir en tett overflate mot slagregn og gir en diffusjonsåpen og dekorativ overflate. Dersom annen overflatebehandling benyttes følges produsentens anvisninger.

 

 • Kontakt oss

  EpoxyGrossisten leverer gulv- og veggsystemer av høy kvalitet til industrielle og private kunder.

  Send oss informasjon om ditt gulv, og motta uforpliktende tilbud på kun produkter, eller ferdig installert

 • Kontakt oss

  • Generell informasjon

  • Jeg kan kontaktes på

  • Feltene merket med * må fylles ut

 • Kontakt oss

  EpoxyGrossisten leverer gulv- og veggsystemer av høy kvalitet til industrielle og private kunder.

  Send oss informasjon om ditt gulv, og motta uforpliktende tilbud på kun produkter, eller ferdig installert

 • Kontakt oss

  • Generell informasjon

  • Jeg kan kontaktes på

  • Feltene merket med * må fylles ut